Edita.site
true

o mně

galerie

o mně

„Když si stoupnu k  plátnu a začnu malovat,
nikdy dopředu nevím, jaké poselství obraz
přinese. V  průběhu tvoření se mnou obraz mluví,
říká si, co chce, je to překvapivé, tvůrčí,
krásné… V  procesu tvoření zapomenu na svět
kolem a ponořím se do svého vlastního světa…
Pokud jde o rámy, věnuji výběru rámu ke
každému obrazu velkou pozornost. Musí obsah
obrazu podtrhnout, navázat na téma. Je to tečka.
A ta je vždy důležitá.


Přeji Vám příjemné chvíle v mém světě.“

blog

Líčení - Rozkvétání
Líčení pro Náhodu
Denní líčení

kontakt

  +1 234 567 8910
  email@email.com
  +1 234 567 8910
Praha,
city,
Czech Republic